Middenschool

Een middenschool is een school waarin enkel de twee eerste jaren van het middelbaar onderwijs worden ingericht. Je zit er dus enkel samen met leeftijdsgenoten die bv. ook net de stap van de basisschool naar het secundair maken. In een eigen gebouw, met eigen lestijden en eigen leerkrachten.

-Bij de start van het vernieuwd secundair onderwijs in de jaren '70 was het de ambitie van de overheid de studiekeuze na het lager onderwijs uit te stellen door leerlingen samen te brengen in een gemeenschappelijke start van het secundair onderwijs. Zo wil men iedereen eenzelfde startkans geven in het secundair onderwijs. In de Middenschool is er immers nog geen onderscheid tussen de onderwijsvormen ASO, TSO, KSO en BSO. Een van de principes is dat de leerlingen moeten geobserveerd worden, om hun sterke kanten te ontdekken, waarop dan een latere studiekeuze kan worden geënt. De eerste graad van het secundair onderwijs (= de tweejarige middenschool) wordt dan ook "observatiegraad" genoemd. De bedoeling is deze middenschool zo onafhankelijk (qua directie, infrastructuur, ligging...) mogelijk te laten functioneren.

Middenschool Voskenslaan!

In die betekenis is de Middenschool Voskenslaan het voorbeeld van wat een autonome Middenschool hoort te zijn. Met een eigen modern gebouw, een eigen directie en een min of meer vast leerkrachtenteam vrijwel alleen gebonden aan de eerste graad. We zien het als onze opdracht uit ieder kind het beste boven te halen en iedere leerling aan ons toevertrouwd, door een correcte oriëntatie, zo goed mogelijk op weg te helpen bij de start van zijn of haar secundaire schoolloopbaan.