Leerbegeleiding

Iedereen wil graag goede punten halen op school. Toch is het niet voor elke leerling even gemakkelijk. Veel nieuwe vakken te beheersen, evenveel verschillende leerkrachten. Op de Middenschool besteden we daarom veel tijd aan leren leren en hebben we de nodige aandacht voor de verschillen tussen onze leerlingen.

Je kan elke dag, behalve op woensdag, naar de INHAALLES gaan. Daarin legt een leerkracht Frans de passé composé nog een keer uit, geeft een leerkracht wiskunde extra oefeningen of herhaal je samen met je leerkracht natuurwetenschappen de laatst geziene les. Zowel de leerkracht al jijzelf kunnen beslissen dat het tijd is voor een inhaalles.

In het OPEN LEERCENTRUM staan enkele computers en een printer ter jouwer beschikking. Op die manier krijg je elke dag de kans om van 15u20 tot 16u10 die digitale oefening te maken of een taak af te drukken in het geval je zus of broer die computer van jou 's avonds steeds bezet houdt.

De begeleiders van het STUDIEATELIER leggen de nadruk op 'leren leren'. Hoe ga je die twintig spreekwoorden en zegswijzen en hun betekenis in je hoofd stampen? Is het normaal dat het instuderen van een hoofdstuk voor aardrijkskunde driemaal zoveel tijd in beslag neemt als het samenvatten van drie teksten voor Engels? Hoe leer je die wiskundige formules toepassen? We brengen je leermethodes aan en helpen je op weg bij de organisatie van je studies.

-Extra hulp bij (leer)problemen
Het is natuurlijk ook mogelijk dat er een specialer probleem opduikt en ook daar hebben we op de Middenschool de nodige aandacht voor. Zo komen leerlingen die een attest van dyslexie voorleggen bijvoorbeeld in aanmerking voor een aantal specifieke maatregelen (STICORDI) die we op maat afstemmen met hun verschillende vakleerkrachten, maar proberen we op dezelfde manier ook extra zorg te dragen voor leerlingen die met een probleem te maken krijgen met een vergelijkbare achtergrond. Het is een van de taken van het zorgteam, dat hiervoor de coördinatie, communicatie en opvolging verzorgt. In nauw overleg met alle betrokken partijen gaan zij op zoek naar de beste oplossing voor elk van de ons toevertrouwde leerlingen. Op hen kan je ook beroep doen als het op persoonlijker vlak allemaal wat moeilijker verloopt. Een luisterend oor, maar vooral veel praktische hulp.