Kiezen?

In de eerste graad van het middelbaar moeten er gelukkig nog geen al te bepalende keuzes worden gemaakt, maar toch staan er op onze Middenschool reeds een aantal opties op het menu. Dat gaat over vier specifeke lesuren in de week, waarover jij zelf een keuze moet maken. Heb je interesse in Latijn, wil je in die uurtjes liever je computervaardigheden bijspijkeren of lijken extra uren (top)sport voor jou de juiste keuze?

Eerste jaar eerste graad

Het eerste leerjaar telt 32 lesuren per week waarvan de 27 hieronder voor iedere leerling gelijk zijn

Aantal uren Vak
2 Levensbeschouwelijke vakken
5 Nederlands
4 Frans
2 Engels
1 Geschiedenis
2 Aardrijkskunde
5 Wiskunde
1 Natuurwetenschappen
1 Artistieke opvoeding
2 Lichamelijke opvoeding
2 Techniek

Voor elke leerling in het eerste leerjaar komt hier ook een uurtje studieatelier bij. In het studieatelier wordt de ene keer gewerkt rond een aangename klassfeer, maar een volgende les is er dan weer aandacht voor hoe je het best aanpakt om bijvoorbeeld een les Frans te leren. Voor de overige vier lesuren kan je zelf een keuze (= 1 lijn) maken uit de onderstaande tabel

Aantal uren Vak
4 Latijn
2 + 2 Latijn + Wetenschappelijk werk
2 + 2 Latijn + ICT
2 + 2 Wetenschappelijk werk + Lichamelijke opvoeding
2 + 2 Wetenschappelijk werk + ICT
2 + 2 Wetenschappelijk werk + Nederlands (taalsteun)
4 Artistieke opvoeding
4 Seminarie voetbal
4 Topsport (voor leerlingen met een topsportstatuut)