Evaluatie

Evaluatie - de PUNTJES op de i

De overstap van de basisschool naar de middenschool is een hele aanpassing. Plots krijg je niet één juffrouw of meester maar zijn er twaalf 'mevrouwen en meneren' die je allerhande taken geven. Je werkboek Nederlands is dubbel zo dik geworden en er wordt van je verwacht dat je de lesinhoud voor een deel zelfstandig instudeert. Stap voor stap zullen we je leren hoe je al die vakken apart moet aanpakken en hoe je de grotere hoeveelheid leerstof moet instuderen. Er worden punten gegeven aan de hand van kleine en grotere toetsen die over het gehele jaar verspreid zijn in vijf periodes dagelijks werk (DW). Bij elke periode hoort een rapport. Bij elk rapport komt een lijst met de cijfers die je op elke aparte toets haalde en wordt er ook een attituderapport gestopt. Daarop wordt genoteerd hoe het met je Houding, Inzet, Stiptheid en Nauwkeurigheid is gesteld. Op die manier leer je veel bij over jezelf en je studiemethode en sta je veel sterker in je studieschoenen om (pas) in het tweede jaar voor de eerste maal examens af te leggen. We kiezen er op de Middenschool Voskenslaan bewust voor om onze leerlingen eerst om te leren gaan met de verschillende vakken en grotere stukken leerstof, vooraleer we aan echte examens beginnen.

Eerste leerjaar Periode % van het jaartotaal Tweede leerjaar Periode % van het jaartotaal
oktober DW1 20% oktober DW1 10%
december DW2 20% december DW2 10%
december EX1 20%
februari DW3 20% maart DW3 15%
maart/april EX2a (deelexamens*)
april DW4 20% mei DW4 15%
juni DW5 20% juni EX2b 30%
jaartotaal 100% jaartotaal 100%
* deelexamens voor beperkt aantal vakken - resultaten tellen mee voor EX2b